Ο ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ιδρύθηκε στις 9 Μαΐου 2006 , στη Ν. Καλλικράτεια Χαλκιδικής ως Αθλητικό, Πολιτιστικό , Πνευματικό , Κοινωνικό και Φιλανθρωπικό Σωματείο, με κύριο σκοπό την συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών για την συμμέτοχη τους σε αθλητικούς αγώνες. Το καταστατικό του σωματείου εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 26309/06 απόφαση του πρωτοδικείου Θες/νικης και έλαβε ειδική αθλητική αναγνώριση από την ΓΓΑ με αριθμό ΦΝ 71 με την υπ αριθ 4672/4-2-2009 απόφαση.